Подождите, пожалуйста...
Положение о вступительных и членских взносах

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

СТАТТЯ 1. ВИДИ, РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВНЕСКІВ

1.1. Вступний членський внесок - сплачується один раз при вступі в члени Федерації у розмірі, встановленом рішенням Президії Федерації, не пізніше ніж через п’ять банківськіх днів після доведення до кандидата в члени Федерації інформації про можливість його прийому в Федерацію. Не внесення до зазначеного терміну вступного внеску автоматично означає відмову від членства в Федерації.

1.2. Членський внесок:
- для індивідуальних членів Федерації - сплачується щорічно до 31 грудня попереднього року. Перший членський внесок вноситься після проведення процедури необхідної для остаточного прийому в члени Федерації.
- для колективних членів Федерації - сплачується щорічно до 31 грудня попереднього року.

1.3. Індивідуальні члени та колективні члени Федерації сплачують членські внески одним платежем особисто щорічно в розмірі, що встановлено рішенням Президії Федерації;

1.4. Індивідуальні члени та колективні члени Федерації мають право за власним розсудом здійснювати сплату різних внескІв і пожертвувань на аресу Федерації, у тому числі і у вигляді добродійних внесків.

1.5. Сплата членських внесків колективних членів проводиться виключно на поточний рахунок Федерації. В разі несплати/неповної сплати членського внеску рішення про прийняття в колективні члени скасовується з робочого дня, наступного за кінцевим днем сплати членського внеску.

1.6. Пільги по сплаті членських внесків.
Загальні збори або Президія Федерації має право відповідною ухвалою надати пільги або звільнити конкретного члена Федерації від сплати членських внесків.

1.6.1. У загальному випадку, по рішенню Загальних зборів або Президії, пільги по сплаті членських внесків або звільнення від сплати членських внескІв надаються:
1.6.2. Членам, що забезпечили рекламу Федерації за свій рахунок;
1.6.3. Членам, що надали приміщення для офісу Федерації або його філіям безкоштовно або по пільгових цінах;
1.6.4. Членам, що надали для користування Федерації комп'ютерну техніку, автотранспорт інше устаткування для здійснення діяльності Федерації;
1.6.5. Членам, що надали Федерації контракти на відшкодувальне надання послуг загалом річному об'ємі не менше суми членського внеску.
1.6.6. Членам, що внесли значний внесок до розвитку Федерації, або на пільговій основі що надає послуги Федерації.
1.6.7. Членам Федерації, яким надані пільги по сплаті членських внесків, а також Членам, звільненим від сплати членських внесків, видається копія протоколу Загальних зборів або Президії з питання надання пільг по оплаті членських внесків або про звільнення від сплати членських внесків.
1.7. Членам Федерації, що сплатили внески, робляться відмітки в облікових документах і єдиній реєстраційній системі обліку, визначаються пільги і додаткові права відповідно до Положення про єдину реєстраційну систему обліку.
1.8. Президія Федерації своїм рішенням може надати відтермінування зі сплати або частково звільнити від сплати членських внесків членів Федерації.

СТАТТЯ 2. РОЗПОДІЛ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

2.1. Фінансові надходження від членів Федерації використовуються Федерацією для реалізації основних напрямів її діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, утримання її виконавських органів, підтримку її членів, статутні і інші цілі, що не суперечать чинному законодавству.

2.2. Кошти, отримані від членських внесків від індивідуальних та колективних членів Федерації розподіляються таким чином:

- 50 відсотків - на потреби місцевого осередку Федерації;
- 50 відсотків – на статутні цілі Федерації, організаційні і технічні потреби (виготовлення пластикових карт, сертифікатів КЮ і ДАНІВ, посвідчень, підтримку і розвиток електронної системи обліку та інше, що не суперечить чинному законодавству України).
 


20.04.2012