Подождите, пожалуйста...
Заявление о вступлении в федерацию

 

 

Президії

Всеукраїнської громадської організації

«Федерація Го (Бадук, Вейчі) України»

_________________________________________

_________________________________________

(Прізвище та ім’я по батькові)

Рейтинг на дату подачі заяви _______________,

«____»__________19___ року народження,

Паспорт (Свідоцтво або інший документ)

Серія________ №__________________________

Виданий_________________________________

_________________________________________

(Установа, яка видала документ)

Адреса проживання _______________________

_________________________________________

_________________________________________

(Індекс, місто, вулиця, номер дома та квартири)

Телефон домашній ________________________

Телефон мобільний _______________________

E-mail:___________________________________

Місце роботи (навчання) ___________________

_________________________________________

_________________________________________

Посада _________________________________,

 

 

ЗАЯВА

 

              Я, _____________________________________________________________________ прошу

                                                                                             (Прізвище та ім’я по батькові)

прийняти мене в члени Всеукраїнської громадської організації «Федерація Го (Бадук, Вейчі) України» («УФГО»).

              Я ознайомлений(а) із Статутом УФГО та з існуючими нормативними документами УФГО, зобов’язуюсь виконувати обов’язки члена УФГО, всіляко сприяти діяльності УФГО та розвитку гри Го в Україні.

              Зобов’язуюсь сплатити вступний внесок та регулярно сплачувати річні внески у відповідності до існуючої процедури.

              Цим також даю згоду на обробку моїх особистих персональних даних в рамках уставной дiяльнiстi УФГО, зокрема для обрахунку спортивного рейтингу.

 

              З повагою,

 

              «____»_________ 2012 року         _______________________ ________________________

                                                                                                      (підпис)                                                                             (ПІП)

 

 

 01.04.2012